Struktura Koła

Opiekun Koła:
dr hab. Michał Kuran

Przewodnicząca:
lic. Aleksandra Goszczyńska

Wiceprzewodniczący: 
mgr Michał Sadowski

Sekretarz:
mgr Paulina Poterała

Skarbnik:
mgr Katarzyna Ossowska